2. jakson opetuspäivät – School nights for term 2

Koulukertojen teemana nyt arkipäivän Suomi – Theme for term 2 is everyday Finland

19.5. Suomalainen yhteiskunta – Finnish society

26.5. Suomalaisia ammatteja – Finnish professions

2.6. Suomalainen koulu – The school in Finland

16.6 Juhannus – Midsummer’s Fest

(22.6. Juhannuspiknik – Midsummer Picnic)

23.6. Suomalaisia satuja ja leikkejä – Finnish fairy tales and games

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.