Päämäärät

Suomi-Koulun päämäärät

Suomi-Koulu on Sydneyssä asuvien suomalaisten vanhempien vetämä koulu, joka pyrkii tutustuttamaan lapset ja nuoret Suomen kieleen ja kulttuuriin.  Myös englantia kotona puhuvat lapset voivat osallistua toimintaan.

Opetusohjelma on mielenkiintoinen ja monipuolinen, jotta oppilaat nauttivat kouluajastaan. Opettajilla on Australian etnisten koulujen vaatima opettajakoulutus. Suomi-Koulu on vuodesta 1996 lähtien ollut Rekisteröity Yhdistys (Incorporated). Tämä velvoittaa koulun virallisen opetusohjelman laadintaan, joka on sekä Suomen että Australian opetusviranomaisten hyväksymä.  Molemmat valtiot myös rahoittavat koulun toimintaa.

Miksi Suomi-Kouluun?

 • Mahdollisuus tavata toisia lapsia, joilla on samankaltainen kultuuritausta
 • Mahdollisuus oppia ja käyttää suomen kieltä saman ikäisten kanssa
 • Lapset saavat paremmat valmiudet kommunikointiin Suomen sukulaisten kanssa sekä Suomessa vierailua varten
 • Lapset oppivat tuntemaan vanhempiensa kulttuuritaustaa
 • Suomi-Koulu vahvistaa kodin antamaa suomen kielen opetusta
 • Lapsilla on mahdollisuus osallistua suomalaisiin kulttuuritapahtumiin
 • Oppilaat ja perheet voivat osallistua viikonloppuleirille
 • Vanhemmilla on tilaisuus tutustua muihin Australian-suomalaisiin erilaisten tapahtumien yhteydessä

Mitä Suomi-Koulussa tehdään?

Koulun opetus perustuu kunkin lapsen yksilöllisen kielitaidon kehittämiseen ja suomalaisen kulttuurin tuntemukseen.

 • Opetus tapahtuu pienissä ryhmissä, jotka on jaettu lasten iän ja kielitaidon mukaan
 • Opetus painottuu puhekielen käyttöön, mutta osa luokka-ajasta käytetään lukemisen ja kirjoittamisen harjoitteluun
 • Suomi-Koulun perheet juhlivat mm. pääsiäistä, vappua, juhannusta ja joulua perinteisen suomalaisen ruoan ja tapakulttuurin parissa
 • Suomi-Koulun kirjasto on lasten käytettävissä
 • Opiskelun apuna käytetään lauluja, askartelua ja pelejä

 

Tervetuloa mukaan!