Ryhmät

Talitintit

Talitintit on Suomi-koulun ryhmä 3-5-vuotiaille lapsille. Talitinteissä leikitään, lorutellaan, tarinoidaan ja lauletaan suomeksi. Ryhmätuokion aikana tehdään opetusteemaan sopiva askartelu-, väritys- tai piirrostehtävä. Ryhmässä harjoitellaan suomenkielen alkeistaitoja kuten tervehdyksiä, numeroita, värejä jne.

 

Ilvekset

Ilveksissä 5-9 vuotiaat harjoittelevat suomeksi lukemisen taitoa ja kartuttavat sanavarastoa leikkien ja yhteisen tekemisen avulla. Samalla opitaan asioita seuraamalla suomalaista kalenteria ja vertaamalla suomalaista ja australialaista arkea.

 

Karhut

Karhut on Suomi-Koulun isojen ryhmä, jossa 9-18 vuotiaat harjaannuttavat suomenkielentaitojaan puhumalla, lukemalla ja kirjoittamalla. Karhuissa pohditaan suomalaista identiteettiä ja sen merkitystä nuorena aikuisena.